RYCHLÁ ON-LINE
REZERVACE

Skupiny řidičského oprávnění k tažení přívěsu

 

Legislativa

 • Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích v aktuálním znění, pozměněný zákonem 297/2011 Sb. a zákonem 230/2014 Sb.
 • Skupiny řidičských oprávnění řeší §80a a §81 zák. 361/2000Sb

Skupina B

 • Opravňuje k řízení motorového vozidla o nejvyšší povolené hmotnosti do 3500 kg pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče (s výjimkou vozidel zařazených do skupin AM, A1, A2, A a B1) za kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti:
  • nepřevyšující 750 kg
  • převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg
  • převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost jízdní soupravy nepřevyšuje 4 250 kg, jedná-li se o řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu (v řidičském průkazu vyznačeno harmonizačním kódem 96)
 • Řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu lze získat složením zkoušky dle §45b zákona 247/2000Sb.
 • B opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny A1 s automatickou převodovkou a vozidel zařazených do skupiny B1

   

Skupina BE

 • Opravňuje k řízení jízdní soupravy složené z vozidla zařazeného do skupiny B a  vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg
   

Skupina C1

 • Opravňuje k řízení motorových vozidel s výjimkou traktorů a vozidel zařazených ve skupině D1, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 7 500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg
   

Skupina C1E

 • Opravňuje k řízení jízdní soupravy, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 12 000 kg, složené
  • z vozidla spadajícího do skupiny C1 a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg
  • z vozidla spadajícího do skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 3 500 kg
  • C1E opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny B
    

Skupina C

 • Opravňuje k řízení motorových vozidel s výjimkou traktorů a vozidel spadajících do skupin C1 nebo D1, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg, určených pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg
 • C opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny C1
   

Skupina CE

 • Opravňuje k řízení jízdní soupravy složené z vozidla spadajícího do skupiny C a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg
 • CE opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupin BE a C1E
 • CE opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny DE, pokud má držitel řidičské oprávnění pro skupinu D

Skupina D1

 • Opravňuje k řízení motorových vozidel s výjimkou vozidel spadajících do skupiny AM, A1, A2, A, B1 nebo B, určených pro přepravu osob, jejichž počet nepřesahuje 16 kromě řidiče a jejichž délka nepřesahuje 8 metrů, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg
   

Skupina D1E

 • Opravňuje k řízení jízdní soupravy složené z vozidla spadajícího do skupiny D1 a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg
 • D1E opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny B+E
   

Skupina D

 • Opravňuje k řízení motorového vozidla s výjimkou vozidel spadajících do skupiny D1, určená pro přepravu více než 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg
 •  D opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny D1
   

Skupina DE

 • Opravňuje k řízení jízdní soupravy složené z vozidla spadajícícho do skupiny D a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg
 • DE opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupin BE a D1E
   

Skupina T

 • Opravňuje k řízení traktoru nebo samojízdného pracovního stroje, ke kterému smí být připojeno přípojné vozidlo
   

 

 

přihlašovací jméno

heslo

30.06.2024
Tažení přívěsů

Klasicky známe, že s řidáček skupiny B, smíte řídit auto do 3,5 tuny a s přívěsem do 750 kg. Dál už musíte mít rozšíření. Jenže - u nás v Čechách je to ještě trochu jinak. S B lze na našem území řídit také jízdní soupravu složenou z motorového vozidla odpovídajícího kategorii B a přípojného vozidla, pokud celková hmotnost jízdní soupravy nepřesáhne 3,5 tuny! Pokud tedy máte vozidlo, které spadá pod B, má celkovou! hmotnost 2 000 kg, povolenou celkovou! hmotnost jízdní soupravy nejméně 3 500 kg a odpovídající tažné zařízení a přidáte k němu přípojné vozidlo, které má celkovou hmotnost maximálně 1 500 kg, můžete tuto soupravu legálně řídit s řidičákem skupiny B. Připomínáme, opět jen v Čechách!

02.07.2024
Sezóna 2024

Sezóna půjčovny pro rok 2024 začíná od 1. května 2024. V případě že byste potřebovali rezervaci na dřívější termín, lze uskutečnit pouze po předchozí domluvě. Děkujeme za pochopení.

07.08.2019
Základní podmínky pronájmu obytných přívěsů

Základní podmínky pronájmu jsou podrobně popsány v detailech u každého karavanu.

Minimální doba pronájmu je mimo sezonu 3 dny, v sezoně 5 dní.  Viz. všeobecné podmínky.


K tažení karavanu stačí ŘP skupiny B. Překročí-li celková hmotnost celé soupravy 3500 kg je nutný ŘP skupiny E, popř. ŘP skupiny B96 do celkové hmotnosti 4250kg.

Zákazy:

- Je zakázáno provádět jakékoliv úpravy (polepování, šroubování, vrtání atd.).

- V karavanu je zakázáno kouřit, používat svíčky, prskavky atd.

- Je zakázáno uvnitř karavanu převážet jízdní kola, kempový nábytek, popř. lyže a jiné předměty, které by      mohli poškodit vnitřní vybavení. (kempingový nábytek pouze v úložném prostoru, typicky pod postelemi)

-  Při neodstranitelném poškození interiéru nebo exteriéru účtujeme úhradu v plné výši.

-  Zákazáno je používání běžného toaletního papíru do chemického WC.

- Zákazáno je používání chemického WC bez chemie

- Zákaz vstupu zvířatům!

Další:

Při předčasném ukončení pronájmu se nájemné nevrací.
Nedodrží-li nájemce sjednanou dobu pro vrácení karavanu bez předchozí telefonické dohody s pronajímatelem, je povinen zaplatit vedle částky odpovídající dennímu nájemnému též smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč při překročení sjednané doby do 24 hodin, překročí-li prodlení s vrácením karavanu 24 hodin je nájemce povinen zaplatit za každých započatých 24 hodin prodlení smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč.


Vrácení karavanu:
Pronajímatel, dle všeobecných podmínek, vyžaduje vrácení karavanu řádně uklizeného a klade se důraz hlavně na:

 • důkladné vyčištění kuchyňské linky (vedlejší produkty vaření, jako jsou mastnoty po smažení, apod., včetně horních skříněk linky a okna v kuchyňce
 • čisté nádobí a příbory
 • vyčištěný vařič
 • “zapatlaná” skla zevnitř
 • lednice se vrací vymytá a nepáchnoucí
 • chemické WC je nutno před vrácením vyprázdnit a vypláchnout čistou vodou.
 • budou-li při předání v karavanu zvířecí chlupy, pronajímatel strhne z kauce částku 5.000,- Kč za generální vyčištění a desinfekci karavanu mokrou cestou. Jsou totiž i lidé, kteří trpí alergií na zvířecí chlupy, šupiny ze zvířecí kůže, apod.


Při nedodržení výše uvedeného může pronajímatel strhnout z kauce částku za úklid nad rámec běžného stavu, viz. všeobecné podmínky

 

Karavan Plzeň.cz, Kyšice ev.č.15, 330 01 Kyšice
asistenční linka NONSTOP +420 608 767 355